Fundusze Europejskie

Firma JT Stal Serwis Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: “Wprowadzenie na rynek polski innowacyjnych pojedynczych elementów konstrukcji stalowych”. Projekt realizowany jest w terminie 01.12.2016 r. – 31.05.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 4 046 700,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 290 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 480 500,00 zł

Bezpośrednim efektem i celem projektu będzie wdrożenie zarówno innowacji produktowej, jak również innowacji procesowej, realizowanych poprzez posiadaną obecnie światłowodową wycinarkę laserową, jak również poprzez zakupione w ramach projektu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Wprowadzony dzięki temu zostanie nowy produkt i usługa, co doprowadzi do dalszego rozwoju firmy, umocnienia jej marki, wzrostu jej konkurencyjności, a co za tym idzie finalnie zwiększenie jej przychodów. Cel główny realizowany będzie poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego wyrobu oraz innowacyjnej usługi: wprowadzenie na rynek innowacji produktowej i procesowej.  W wyniku realizacji projektu i zwiększeniu innowacyjności firmy, stanie się ona bardziej rozpoznawalna na rynku, a także bardziej konkurencyjna.

Projekt realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

eu

 

 

 

 

Miło nam poinformować, iż Firma JT Stal Serwis Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności JT Stal Serwis Sp. z o.o. poprzez rozwój technologii cięcia laserem”. Przedmiotem projektu było udoskonalenie wdrożonej już przez Wnioskodawcę innowacyjnej technologii cięcia metali, a także materiałów nieprzewodzących z wykorzystaniem lasera światłowodowego. W ramach rzeczowej realizacji przedsięwzięcia zakupiono innowacyjne i rzadkie w branży urządzenie – światłowodową wycinarkę laserową 2D 6 kW. Dzięki realizacji projektu firma JT Stal Serwis Sp. z o.o. poszerzyła swoją ofertę o świadczenie specjalistycznych usług polegających na cięciu laserowym elementów z gabarytów 2000 x 8000 mm o grubości do 30 mm.

Projekt został dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2 595 527.55 zł, w tym dofinansowanie 735 000,00 zł.

 

eu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby